GS LINGGO NG WIKA

WIKANG FILIPINO: Tinig ng mga Guro, Tinig ng mga Mag-aaral, Wika ng Kabayanihan

“Ang hindi magmahal sa sariling wika, ay higit pa sa mabaho at malansang isda”

Bilang isang paaralang ang pangunahing midyum ng pagsasalita ay banyagang wika, isa nang nakasanayang senaryo ang pag-uusap ng mga mag-aaral sa Ingles (o minsan ay Koreano) sa kahit saan mang sulok ng paaralan. Ngunit noong nakaraang Agosto 24 – 26, 2011 ang ating Pambansang Wika ang nangibabaw sa buong departamento ng Grade School.

Bilang tugon sa temang “Wikang Filipino: Tinig ng mga Guro, Tinig ng mga Mag-aaral, Wika ng Kabayanihan,” ang mga mag-aaral pati na rin ang mga guro at mga magulang ay nakiisa sa pagsasalita ng Filipino sa buong linggo ng pagdiriwang. Isang masaya at nakakapanibagong senaryo ang aking nakita nang marinig kong magdasal, mag-usap at umawit ang mga mag-aaral sa wikang Filipino. Pati ang piling mga magulang ay nagpaunlak sa imbitasyon ng mga guro na magkwento (storytelling) sa klase ng kani-kanilang mga anak. Ang mga guro rin sa iba’t-ibang asignatura ay naganyak ding gamitin ang wikang Filipino bilang midyum sa kanilang pagtuturo.

Ang ilan pang mga gawain na nagpaigting sa pagmamahal ng sariling wika ay ang panonood ng maiikling palabas tungkol kay Dr. Jose Rizal, ang modelo ng kabayanihan sa pagmamahal sa sariling wika. Nagkaroon naman ang baitang 5 – 7 ng Forum tungkol sa kahalagahan ng wikang Filipino sa iba’t-ibang larangan. Nasiyahan ang mga mag-aaral na makita at mapakinggan ang mga inimbitahang magulang na mahusay na nakikipagtalakayan gamit ang wikang Filipino. Galing man sa iba’t-ibang propesyon, ipinahayag ng mga panauhin ang kahalagahan ng wikang Filipino sa pakikipag-ugnayan sa kapwa-mamamayan.

Bukod sa temang nabanggit, naging angkla rin ng pagdiriwang ang mga sumusunod, “I Care at Proud to be Pinoy in Woodrose.” Gumawa ng mga bookmark ang baitang 1 – 3 na nagpapakita ng magagandang katangian ng mga Pilipino o may temang “I Care” na isinusulong ng Woodrose ngayong SY 2011 at 2012.

Gumawa naman ang baitang 4 - 7 ng logo na may temang “Proud to be Pinoy in Woodrose.”
Bilang pagsasara ng pagdiriwang, nanood ang mga mag-aaral ng mga katutubong sayaw mula sa Baayanihan Dance Troupe kung saan tinuruan din ng mga mananayaw ang mga mag-aaral ng Subli, isang katutubong sayaw. Lubos na ikinatuwa ng mga mag-aaral sa lahat ng antas ang paanyaya ng mga mananayaw na sumali sa “Pansit-pansitan” kung saan bumuo ang mga nakilahok ng isang malaking bilog at sumayaw paikot sa gym. Nagbahagi rin si Bb. Benitez, isang Woodrose alumna, ng kanyang naging karanasan sa pagsali sa nasabing grupo at kung paano siya natulungan ng Woodrose upang harapin ang mga paghihirap na napagtagumpayan niya. Tunay ngang maipagmamalaki si Bb. Benitez bilang isang mag-aaral ng Woodrose at isang Pilipino.

Nagsalu-salo rin ang mga mag-aaral sa mga pagkaing sariling atin. Nagkaroon ng Palarong Pinoy ang mga mag-aaral sa gym. Naging aktibo ang lahat sa pagsali sa iba’t-ibang larong Pinoy na inihanda ng mga guro sa P.E.
Tunay ngang kakaiba ang tinig na nangibabaw noong linggong iyon. At bukod sa mga tinig, nangibabaw rin ang pagmamahal ng bawat isa sa ating sariling wika.

Sheena S. Frigillano
Guro sa Filipino
 

Click on a thumbnail below for a larger version.